from press מהעיתונות 

מגזינים מקצועיים בתחום האדריכלות והעיצוב סוקרים וכותבים על פרויקטים שתכננה מורן קיש. 

מגזין סטייל, מרץ 19.

מגזין "דירה נאה", אפריל 19.

מגזין "סטייל", ספטמבר 19.